Porozumienie o współpracy pomiędzy Instytutem Rozwoju Sportu i Edukacji w Warszawie a Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Białymstoku


kazio20190531_144733(2)logo-mos

 

 

W dniu 31 maja 2019 r., podpisane zostało –
Porozumienie o współpracy pomiędzy Instytutem Rozwoju Sportu i Edukacji w Warszawie a Międzyszkolnym Ośrodkiem
Sportowym w Białymstoku 😊
Współpraca dotyczy :

  • podnoszenia jakości i efektywności kształcenia kadr sportowych oraz edukacji
  • rozwijania międzynarodowej sieci współpracy w badaniach na rzecz rozwoju sportu
  • realizacji wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie edukacji, a szczególnie edukacji sportowej, kultury fizycznej oraz kultury
  • tworzenia warunków dla rozwoju kultury, kultury fizycznej i sportu
  • kształtowania świadomości zachowań i nawyków prozdrowotnych dzieci i młodzieży
  • promowania zdrowego i aktywnego stylu życia, w tym upowszechnianie wiedzy o kulturze fizycznej i sporcie
  • kreowania nowych kierunków rozwoju w dziedzinie kultury i sportu
  • prowadzenia działań popularyzujących sport lokalny i tradycyjny.

 

 

 

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?
ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZYM AKTUALNYM CENNIKIEM

sprawdź