Informacje o opłatach za II semestr roku szkolnego 2022/2023


Data: 09/01/2023

Opłaty za II semestr roku szkolnego 2022/2023 należy wnieść w terminie do 5 lutego 2023 r. wyłącznie przelewem na konto nr : 23 1240 2890 1111 0010 3581 9193

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz dzień i godzinę zajęć

Wysokość opłat za II semestr (półrocze):
– brodzik – sobota lub niedziela: 200,00 zł
– brodzik – dni powszednie : 180,00 zł
– duży basen – klasy I i II /1x w tygodniu/ – 240 zł
– duży basen – klasy III /2x w tygodniu/ – 300 zł
– duży basen – klasy starsze /w soboty/ – 240 zł.

W przypadku korzystania z Białostockiej Karty Dużej Rodziny wysokość należnej opłaty stanowi połowę wyżej wskazanych kwot.
Warunkiem skorzystania z ulgi jest wypełnienie i podpisanie klauzuli informacyjnej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
Druki do pobrania /i zdania/ w szatni głównej i w sekretariacie.

Brak wpłaty we wskazanym terminie będzie skutkował wykreśleniem dziecka z zajęć basenowych.

Co oferujemy


Brodziki

Grota solna

Sauny

Hydromasaż

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?
ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZYM AKTUALNYM CENNIKIEM

sprawdź
Skip to content