Nauka pływania


Nauka pływania

Pływanie jest jedną z dyscyplin sportu, którą może uprawiać każdy, niezależnie od wieku. Na naukę pływania nigdy nie jest za późno, jednak im szybciej ją rozpoczniemy, tym efekty będą lepsze. W starożytności uprawiano pływanie w trosce o harmonijny rozwój swojego ciała. Obecnie pływanie traktowane jest jako jedna z podstawowych umiejętności, które powinien posiadać człowiek. Poprzez pływanie podnosimy wydolność i sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka.
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku jest wiodącą placówką dydaktyczną prowadzącą naukę pływania w Białymstoku. W tym celu współpracuje
z Urzędem Miejskim w Białymstoku i realizuje nieodpłatne lekcje pływania dla kl. III szkół podstawowych. Zajęcia prowadzą nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym posiadający kwalifikacje w tym kierunku.
Cele ogólne
zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa w wodzie
podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej
oswajanie z wodą i ćwiczenia wypornościowe, nurkowanie
przełamanie barier lękowych przed wodą
nabywanie podstawowych umiejętności z zakresu pływania
popularyzacja pływania jako formy rekreacji ruchowej
kształtowanie pozytywnych cech osobowości jak:
– odwaga
– zdyscyplinowanie
– systematyczność

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?
ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZYM AKTUALNYM CENNIKIEM

sprawdź
Skip to content