Wytyczne dla funkcjonowania basenów i saun od 01.12.2021r.


Data: 03/12/2021

Wytyczne dla funkcjonowania basenów i saun

w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 06 maja 2021 r. ze zmianami, ostania  z dnia 29.11.2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

– Maks. obłożenie obiektu – 50 proc.

– Zakaz korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych.

Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu na teren obiektu.

Bezpośrednio przed szatnią może znajdować się jedna osoba.

Zachować niezbędny dystans 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika.

 Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.

– Przestrzegać zasad higieny użytkowników na pływalniach – obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. Przestrzegać rozdział strefy obutej i bosej, przejście do hali basenowej tylko przez brodzik do płukania stóp.

Ograniczyć pobyt w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.

– Rzeczy, które klienci chcieliby pozostawić w szatni, należy włożyć do własnych worków. Z uwagi na bezpieczeństwo klientów, MOS w Białymstoku nie zapewnia worków.

01.12.2021r.

 

Ograniczenie działalności saun:

–  ograniczenie liczby osób korzystających w jednym czasie z saun, umożliwiające zachowanie 1,5 m odległości pomiędzy osobami,

– obowiązkowe korzystanie z saun boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika (drzwi do sauny muszą pozostać zamknięte w celu utrzymania żądanej temperatury),

– brak konieczności zakładania maseczki w saunie.

 

Wytyczne dla widzów

Udostępnia się publiczności nie więcej niż 35% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności. Widzowie przebywający na terenie obiektu mają obowiązek zakrywania ust i nosa. Na trybunach można zajmować co trzecie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie.

01.12.2021r.

Co oferujemy


Brodziki

Grota solna

Sauny

Hydromasaż

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?
ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZYM AKTUALNYM CENNIKIEM

sprawdź
Skip to content