Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28, 15-703 Białystok, reprezentowany przez Dyrektora, kontakt ado@mos.bialystok.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Artur Woroniecki, iodo@mos.bialystok.pl
  3. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów związanych z organizacją pracy:
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.;
  8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Co oferujemy


Brodziki

Grota solna

Sauny

Hydromasaż

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?
ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZYM AKTUALNYM CENNIKIEM

sprawdź
Skip to content