Opłaty za II semestr 2023/2024


Data: 15/01/2024

Opłatę za II semestr roku szkolnego 2023/2024 należy wnieść w terminie do 10 lutego 2024 r. wyłącznie przelewem na konto nr : 23 1240 2890 1111 0010 3581 9193
W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz dzień i godzinę zajęć

Opłata za II semestr (półrocze) jest w takiej samej wysokości jak
za I semestr i wynosi:
– brodzik – sobota lub niedziela: 200,00 zł
– brodzik – dni powszednie : 180,00 zł
– duży basen – klasy I i II /1x w tygodniu/ – 240 zł
– duży basen – klasy III /2x w tygodniu/ – 300 zł
– duży basen – klasy starsze /w soboty/ – 240 zł.

W przypadku korzystania z Białostockiej Karty Dużej Rodziny wysokość należnej opłaty stanowi połowę wyżej wskazanych kwot. Warunkiem skorzystania z ulgi jest wypełnienie i podpisanie klauzuli informacyjnej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
Druki do pobrania /i zdania/ w szatni głównej i w sekretariacie.

Brak wpłaty we wskazanym terminie będzie skutkował wykreśleniem dziecka z zajęć basenowych.

Co oferujemy


Brodziki

Grota solna

Sauny

Hydromasaż

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?
ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZYM AKTUALNYM CENNIKIEM

sprawdź
Skip to content